• Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Untitled Document

Digital Economy 2016

Untitled Document
ชุมชนฝากบอก ขยะที่ชายหาดจอมเทียน

  ชุมชนฝากบอก ขยะที่ชายหาดจอมเทียน...

Sophon Social4

  Donec vitae augue ut sem cursus aliquet rhoncus vel quam....

Spot Sophon Big Thanks 2014

  Spot Sophon Big Thanks 2014...

 

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษ