• Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

ภาพกิจกรรมการมอบของรางวัลผู้โชคดี Big Thanks 2016 Season 4

รวมของรางวัลทั้งสิ้น 47 รางวัล มูลค่า 3,625,100 บาท

โสภณเคเบิ้ล จัดหนัก!! แจกบ้านแจกรถและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-423777, 081-6526-777
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.30 น. - 18.00 น. ค่ะ